แปลภาษา

Thai Chinese (Simplified) English German Japanese

เมนูหลัก

ศูนย์สลายต้อกระจก

ข้อมูลศูนย์

สลายต้อกระจก ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม  มีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสลายต้อกระจกและมีเครื่องมือรักษาผู้ ป่วยโรคต้อกระจก  ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification) ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ซึ่งการผ่าตัดต้อกระจกวิธี นี้ได้รับความนิยมมาก   เนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ไม่ถึงครึ่งเซนติเมตร โดยทำการเจาะถุงหุ้มเลนส์ด้านหน้า แล้วใช้เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นตัวสลายเนื้อเลนส์ให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วค่อยดูดออกมาในภายหลัง (วิธีอื่นๆ เป็นการผ่าตัดเอาเลนส์ออกมาเป็นชิ้นใหญ่ๆ ชิ้นเดียว ขนาดของแผลจึงกว้างกว่าวิธีนี้มาก) จากนั้นจึงใส่เลนส์เทียม แล้วจะเย็บปิดแผลหรือไม่เย็บก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของแผล ซึ่งลักษณะการผ่าตัดวิธีนี้ทำให้ผู้ป่วยมีความ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การบริการ

: รักษาโรคตาลอกตัวด้วยเลเซอร์ และ ผ่าตัด(Pneumatic Retinopexy / Scleral Buckling / Vitrectomy)

: ผ่าตัดตาเขให้ตรง (Muscle Correction)

: บริการใส่ตาปลอม (Eye Prosthesis)

: รักษาเบาหวานขึ้นตาด้วยเลเซอร์ และ การผ่าตัด (Vitrectomy)

: สลายต้อกระจกและใส่เลนส์ตาเทียม(Phacoemulsification & Foldable Intraocular Lens)

: ตรวจลานสายตาในผู้ป่วยต้อหิน ด้วยเครื่องวัดลานสายตาอัตโนมัติ(Computerized Visual Field)

: ผ่าตัดโรคตาด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Surgery)

: ตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นตา และ คอนแทคเลนส์โดยจักษุแพทย์(Refraction & Contact Lens Fitting)

เวลาทำการ

: วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 20.00 น.

สถานที่ตั้ง

: ตึก

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

: โรงพยาบาลขอนแก่นราม

โทรศัพท์ 

: 043 333 800 ต่อ 0109

ผ่าตัดต้อกระจก
ต้อกระจก
โปรโมชั่น
catapro