แปลภาษา

Thai Chinese (Simplified) English German Japanese

เอ็ม อาร์ ไอ

รายละเอียด

MRI (Magnetic Resonance Imaging) คือ การตรวจความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกาย โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสะท้อนของคลื่นวิทยุมาประกอบกัน แล้วแปลงเป็นสัญญาณภาพตัดขวาง 3 มิติบนจอคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีรังสีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

การบริการ

ระบบสมอง : ความผิดปกติภายในกระโหลกศีรษะ เช่น สมอง ต่อมใต้สมอง ตา หูชั้นใน

ระบบไขสันหลัง : ความผิดปกติภายในระบบกระดูกสันหลังและไขสันหลัง

ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ : ความผิดปกติของเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อกระดูกส่วนต่าง ๆ

ระบบช่องท้อง : ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอุ้งเชิงกราน เช่น มดลูก ต่อมลูกหมาก และกระเพาะปัสสาวะ

ระบบหลอดเลือดดำและแดง : ความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง และลำตัว โดยไม่ต้องฉีดสารทึบรังสี

ระบบหัวใจและปอด : ความผิดปกติต่างๆ บริเวณทรวงอก หัวใจ ช่องท้อง ปอดและเต้านม

เวลาทำการ

: วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 20.00 น.

สถานที่ตั้ง

: อาคาร 1 ชั้น G

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

: โรงพยาบาลขอนแก่นราม

โทรศัพท์ 

: 043 333 800 ต่อ 1905

เครื่องเอ็มอาร์ไอ