แปลภาษา

Thai Chinese (Simplified) English German Japanese

บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ได้ดำเนินการปรับปรุงขบวนการให้บริการของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพมาตรฐาน JCI โดยได้รับใบรับรองในปี 2557 ในขอบเขตการให้บริการทั้งระบบของโรงพยาบาลนับจากปี พ.ศ. 2538 ที่เปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราจะยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีเยี่ยมพรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ