degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

โรงพยาบาลขอนแก่นราม ร่วมกับบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ฝึกซ้อมรับสถานการณ์จำลองพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19

ฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19

โรงพยาบาลขอนแก่นราม ร่วมกับบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ฝึกซ้อมรับสถานการณ์จำลองพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19

นพ.พิชาญ ฉมาดล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ขอนแก่น ราม ได้ให้ความร่วมมือกับ บ.เชลล์แห่งประเทศไทย ในการร่วมฝึกซ้อมรับสถานการณ์จำลองพบผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19

โดยการซ้อมครั้งนี้ทางคุณเกตศลา ศรีพันธบุตร ผู้จัดการแผนกฉุกเฉิน, คุณภัทรสรินทร แก้วเฮ้า พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ และ คุณยุวรี อาถนา จป.วิชาชีพ ของรพ.ขอนแก่น ราม เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้

ซึ่งผลการซ้อมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คุณ จ.สรงค์พจน์ พรหมเกาะ ผู้จัดการคลังน้ำมันเชลล์ขอนแก่น ในการซักซ้อมจำลองเหตุการณ์ กรณีตรวจพบพนักงานติดเชื้อไวรัส Covid-19 ของบริษัท

ทั้งนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ในช่วงที่ผ่านมานั้นจะเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่อาจกลับมามีการระบาดซ้ำได้

เนื่องจากมีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา

บ.เชลล์ มีความตระหนักในการเตรียมความพร้อมจึงได้จับมือกับ รพ.ขอนแก่น ราม ในการร่วมซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่ง รพ.ขอนแก่น ราม เป็น รพ.เอกชนแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทางห้องปฎิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสCovid-19 ได้


© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม