degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

คลินิกโรคเบาหวาน

label

คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ให้บริการครอบคลุมทั้งการวินิจฉัย การตรวจรักษา รวมทั้งการประเมินผลการรักษา และติดตามผู้ป่วยเบาหวานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว โดยทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรที่มีประสบการณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล

โรคเบาหวาน เกิดจากตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือเซลล์ร่างกายไม่ตอบสนองอย่างเหมาะสมต่ออินซูลินที่ผลิต ภาวะดื้ออินซูลิน อย่างใดอย่างหนึ่ง น้ำตาลที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะถูกนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานโดยการควบคุมของอินซูลิน ในเมื่ออินซูลินมีปัญหา ทำให้ไม่สามารถดึงน้ำตาลไปใช้ได้ จึงมีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดมาก และอาจทำให้มีน้ำตาลรั่วออกมาในปัสสาวะ

อาการ

 • น้ำหนักลด
 • รับประทานเก่ง
 • หิวบ่อย
 • ปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืน
 • ติดเชื้อราบ่อย
 • บางรายมาด้วยโรคแทรกซ้อน เช่น แผลที่เท้า โรคความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือด โรคไตเสื่อม ตามัว หรือตาบอด ชาปลายมือและเท้าจากปลายประสาทอักเสบ

การบริการของเรา

 1. ตรวจวินิจฉัย และประเมินความเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
 2. ให้การรักษา การควบคุมระดับน้ำตาลเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
 3. ให้การรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น
  • ภาวะเบาหวานขึ้นตา
  • การรักษาแผลที่เท้าจากเบาหวาน
  • โรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท
  • โรคทางระบบหลอดเลือด เป็นต้น
 1. การรักษาด้วยเลเซอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีเบาหวานขึ้นตา
 2. การ Amputate เท้าเพื่อรักษาแผลเบาหวาน
 3. ให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน
 4. คลินิก Orthosis ตัดรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 5. การให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับโรคเบาหวาน
 6. ให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมสำหรับคัดกรองโรคเบาหวาน

เทคโนโลยีทางการแพทย์

 1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  เป็นการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน การตรวจเลือดเพื่อติดตามการรักษา และการคัดกรองโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์
 2. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography : EKG)
  ควรตรวจในคนอายุ 40 ปีขึ้นไปและมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ แม้ว่าจะไม่มีอาการของโรคหัวใจ
 3. การตรวจจอตาด้วยเครื่อง OCT (Optical coherence tomography)
  คือเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ โดยใช้แสงส่องเข้าไปในตาให้ได้ภาพตัดขวางของจอตาเป็นภาพ 2 มิติ มีความละเอียด 8-10 ไมครอน แสดงให้เห็นจอตาคล้ายภาพที่ได้จากการตรวจชิ้นเนื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์ภายในชั้นต่างๆ ของจอตา เครื่อง OCT ช่วยในการวินิจฉัยภาวะเบาหวานขึ้นตาและจอประสาทตาเสื่อมได้อย่างดีเยี่ยม
 4. การยิงเลเซอร์รักษาเบาหวานขึ้นตา (Panretinal photocoagulation : PRP)
  อาการเบาหวานขึ้นตากำลังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มักไม่รู้ตัวว่า อาการตาพร่ามัว มองเห็นไม่ถนัด ที่ค่อยๆ เกิดขึ้นทีละน้อยๆ อาจเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน ถ้าปล่อยไว้นานอาจทำให้ตาบอดถาวรได้
  Panretinal photocoagulation การยิงเลเซอร์รักษาเบาหวานขึ้นตาเป็นการใช้ความร้อนจากพลังงานเลเซอร์จี้เข้าไปในจอประสาทตาที่เกิดมีเส้นเลือดผิดปกติจนเกิดการรั่วซึมของเส้นเลือด อาจรั่วเป็นน้ำเลือด หรือน้ำเหลือง ถ้ารั่วเป็นน้ำเหลืองจอตาจะบวม ถ้าบวมตรงจุดศูนย์กลางก็ตามัว ถ้ารั่วเป็นน้ำเลือดก็มัวจากก้อนเลือดบังตา การยิงเลเซอร์เป็นการทำลายใยประสาทตาบางส่วนและเส้นเลือดบางส่วน เพื่อรักษาศูนย์กลางการมองเห็น
 5. คลินิกตัดรองเท้าเบาหวาน
  ผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับระบบอื่นๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อเป็นแผลที่เท้าจะหายช้า บางรายอาจต้องตัดอวัยวะส่วนที่เป็นแผล เช่นนิ้วเท้าทิ้งไป หรือบางรายมีเท้าผิดรูป เท้าคด

คลินิกตัดรองเท้าเบาหวาน โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและเทคนิคเชียน ให้บริการดูแล วัด ตัดรองเท้ารวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวาน


© 2022 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions
Linea