degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

คลินิกผู้มีบุตรยาก

label

คลินิกผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ให้บริการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยเน้นให้คู่สามีภรรยามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเลือกวิธีที่ดีที่สุดร่วมกับสูตินรีแพทย์

เพราะภาวะการมีบุตรยาก อาจเกิดจากความผิดปกติของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง หรือทั้ง 2 ฝ่าย

สาเหตุหลักที่ทำให้มีบุตรยาก ได้แก่

  1. ท่อนำไข่อุดตันหรือมีพังผืดในอุ้งเชิงกราน
  2. ไม่มีการตกไข่
  3. เชื้ออสุจิของฝ่ายชายอ่อน

จากนั้นแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาตามสาเหตุ เช่น การให้ยากระตุ้นการตกไข่ การส่องกล้องผ่าตัด เมื่อรักษาเต็มที่แล้วยังไม่ตั้งครรภ์แพทย์จะพิจารณาใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธ์ ซึ่งทางโรงพยาบาลขอนแก่น ราม คำนึงถึงความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย และผลการตรวจร่างกายทั้งฝ่ายชายและหญิงไม่มีปัญหาทางร่างกาย ทางโรงพยาบาลขอนแก่น รามจึงเลือกวิธีการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก เพื่อรักษาภาวะมีบุตรยาก

การผสมเทียมโดยการฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าในโพรงมดลูกโดยตรง (IUI)

เป็นการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยเก็บน้ำเชื้อของฝ่ายชายในช่วงวันตกไข่ของฝ่ายหญิง แล้วใช้น้ำยาเพาะเลี้ยงคัดแยกเฉพาะอสุจิที่แข็งแรง และนำไปฉีดเข้าโพรงมดลูก เพื่อเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิได้ดีขึ้น อีกทั้งวิธีนี้ยังสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะกับคู่สมรสที่ไม่มีปัญหาทางร่างกาย

การบริการของเรา

  1. การตรวจระดับฮอร์โมน
  2. การอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่
  3. การตรวจน้ำเชื้อในเพศชาย

© 2022 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions
Linea