degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed
โรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก JCI (USA) Jci
label

ศูนย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด & บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ

ศูนย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด & บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่นราม ให้บริการดูแลหัวใจอย่างครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟู เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจ ได้แก่ อายุรแพทย์โรคหัวใจที่เชี่ยวชาญการสวนหัวใจ Interventionist และศัลยแพทย์หัวใจ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ

หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญ ซึ่งทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำงานได้โดยอาศัยหลอดเลือดเล็กๆ 3 เส้นหลัก โรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตัน Coronary Artery Disease : CAD เป็นโรคหัวใจที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

หลอดเลือดหัวใจตีบ

เกิดจากการที่ไขมันมาเกาะบนเนื้อเยื่อบุภายในผนังหลอดเลือด ทำให้รูหลอดเลือดค่อยๆ ตีบแคบลง ในระยะแรกอาจไม่มีอาการ จนกระทั่งตีบแคบลงเกินร้อยละ 50 ของเส้นผ่าศูนย์กลาง หลอดเลือดจึงจะแสดงอาการ ถ้าบริเวณที่ตีบแคบนี้ถูกลิ่มเลือดไปอุดตันอย่างทันทันใด กล้ามเนื้อหัวใจจะเกิดภาวะขาดเลือดทันที ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวาย และผู้ป่วยจะมีอันตรายถึงชีวิต


บริการของเรา

1. การตรวจวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจและการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ - CAG : Coronary Angiogram

คือ การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยการสอดสายสวน - Catheter ขนาดเล็กประมาณ 2 มิลลิเมตร ผ่านผิวหนังบริเวณขาหนีบ หรือข้อมือเข้าเข้าไปในหลอดเลือดแดงที่ถึงหลอดเลือดหัวใจ แล้วฉีดสารทึบรังสีเข้าไปเพื่อดูการไหลเวียนของเลือด และตรวจหาความผิดปกติต่างๆ เป็นการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำ แพทย์สามารถมองเห็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจได้โดยตรงว่ามีการอุดตันมากน้อยเพียงใด อุดตันกี่แห่ง สภาพที่อุดตันสามารถทำการรักษาด้วยวิธีถ่างขยายหลอดเลือดที่อุดตันด้วยบอลลูนหรือไม่

ระยะเวลาในการตรวจสวนหัวใจเฉลี่ย ประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง และใช้เวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพียง 1 วัน และขณะทำก็ไม่มีการใช้ยาสลบแต่อย่างใด จะใช้เฉพาะยาชาเฉพาะที่เท่านั้น ขณะตรวจผู้ป่วยจะสามารถมองผ่านทางจอภาพได้ตลอดเลา และเมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อย ท่านก็จะทราบผลการตรวจทันที

2. การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยัน - PCI : Percutaneous Coronary Intervention

คือ การรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบผ่านสายสวนมีขั้นตอนเบื้องต้นเหมือนกับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ เพียงแต่ใช้สายนำ Guiding catheter ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในใหญ่กว่าสายตรวจที่ใช้ในการฉีดสี - Diagnostic catheter เมื่อปลายสายนำอยู่ในหลอดเลือดหัวใจแล้ว แพทย์จะสอดเส้นลวดขนาดเล็กกว่าเส้นผมผ่านสายนำเข้าไปจนกระทั่งปลายเส้นลวดผ่านเลยจุดตีบแคบของหลอดเลือดหัวใจ

หลังจากนั้นแพทย์จะใช้เส้นลวดเป็นแกนช่วยนำสายชนิดพิเศษที่มีบอลลูนติดอยู่ตรงปลาย ใช้ภาพเอกซ์เรย์ที่เห็นบนจอช่วยในการวางตำแหน่งบอลลูนให้ตรงกับจุดที่มีการตีบแคบของหลอดเลือด แล้วใช้แรงดันทำให้บอลลูนกางออก แรงดันของบอลลูนจะผลักรอยตีบของหลอดเลือดหัวใจให้เปิดกว้างทำให้เลือดที่มีออกซิเจนไหลผ่านหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจได้มากขึ้น อาการเจ็บจุก หรือแน่นหน้าอกก็จะหายไป

การรักษาด้วยวิธีนี้จะกระทำภายในห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจที่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์พิเศษโดยเฉพาะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ความสำเร็จในการขยายหลอดเลือดมากกว่าร้อยละ 90 หลังการรักษาท่านจะได้รับคำแนะนำให้พักในโรงพยาบาลเพียง 1-2 วันเท่านั้นก็จะสามารถกลับบ้านได้

3. การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ - Pacemaker Implantation

คือ เครื่องมือพิเศษที่ให้สัญญาณไฟฟ้าออกมา ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจเต้นช้า เพื่อกระตุ้นให้การเต้นของหัวใจเป็นปกติ ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเป็นปกติ หรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดทั้งในขณะพักและออกกำลังกาย

© 2020 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions