degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ & ติดเตียง ขอนแก่นราม Kkram Nursing Care พร้อมให้บริการดูแล ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือไม่มีคนดูแลที่บ้าน

ดูแลโดยทีมผู้ดูแล ทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพ อาทิ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหาร โภชนากร เภสัชกร และเจ้าหน้าที่จากแผนกไอซียู ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ พร้อมด้วยสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทันสมัย ระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชม.

  • ดูแลสุขอนามัย อาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้า
  • เตรียมอาหาร ป้อนอาหาร หรือให้อาหารทางสายยางให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และสภาพโรคดูแลป้องกันการสำลักอาหาร (ญาติสามารถนำอาหารมาเอง หรือแจ้งให้ทางรพ.จัดเตรียมให้ได้ ทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นสูตรต่างๆ หรืออาหารตามโรคของผู้ป่วย ที่สะอาด สดใหม่ ถูกสุขอนามัยและหลักโภชนาการ)
  • จัดเตรียมยา ป้อนยา ตามวันเวลาที่ถูกต้อง
  • ดูแลการขับถ่ายและความสะอาดหลังขับถ่าย
  • กรณีผู้ป่วยมีแผลกดทับ เจ้าหน้าที่จะล้างแผลและดูแลความสะอาดป้องกันเกิดแผลเรื้อรังหรือติดเชื้อ รวมทั้งป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยการพลิกตะแคงตัวเปลี่ยนท่าทุก 2 ชม. หรือเปลี่ยนอิริยาบถ และออกกำลังกายตามความเหมาะสม
  • ดูแลการหายใจ ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ดูดเสมหะ
  • สังเกตอาการ วัดไข้ วัดความดัน การหายใจ กรณีมีอาการผิดปกติจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
  • ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น และทำกิจกรรมฟื้นฟูร่างกายตามอาการและความเหมาะสม
  • ดูแลสภาพจิตใจ ให้กำลังใจ พูดคุย อ่านหนังสือให้ฟัง ฟังดนตรี พาเดินนอกแผนก ชมต้นไม้
  • ให้สุขศึกษา การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นแก่ญาติและครอบครัว


เบอร์โทร

โทร : 043-002-002 ต่อ 3204, 3205

เวลาทำการ

เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 3

© 2023 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions
Linea