degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูงอายุ ขอนแก่นราม Kkram Nursing Care


ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูงอายุ ขอนแก่นราม Kkram Nursing Care พร้อมให้บริการดูแล ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือไม่มีคนดูแลที่บ้าน

ดูแลโดยทีมแพทย์ ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่แผนก ไอ ซี ยู ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทันสมัย ระบบความปลอดภัยกล้องวงจรปิด พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.

การบริการของเรา

  • ดูแลสุขอนามัย อาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้า
  • เตรียมอาหาร ป้อนอาหาร หรือให้อาหารทางสายยางให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และสภาพโรคดูแลป้องกันการสำลักอาหาร (ญาติสามารถนำอาหารมาเอง หรือแจ้งให้ทางรพ.จัดเตรียมให้ได้ ทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นสูตรต่างๆ หรืออาหารตามโรคของผู้ป่วย ที่สะอาด สดใหม่ ถูกสุขอนามัยและหลักโภชนาการ)
  • จัดเตรียมยา ป้อนยา ตามวันเวลาที่ถูกต้อง
  • ดูแลการขับถ่ายและความสะอาดหลังขับถ่าย
  • ดูแลแผลกดทับ(ถ้ามี) และป้องกันการเกิดแผลกดทับ พลิกตะแคงตัวเปลี่ยนท่า เปลี่ยนอิริยาบถ
  • ดูแลการหายใจ ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ดูดเสมหะ
  • สังเกตอาการ วัดไข้ วัดความดัน การหายใจ กรณีมีอาการผิดปกติจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
  • ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น และทำกิจกรรมฟื้นฟูร่างกายตามอาการและความเหมาะสม
  • ดูแลสภาพจิตใจ ให้กำลังใจ พูดคุย อ่านหนังสือให้ฟัง ฟังดนตรี พาเดินนอกแผนก ชมต้นไม้
  • ให้สุขศึกษา การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นแก่ญาติและครอบครัว


© 2022 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions
Linea