degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

​ศูนย์กายภาพบำบัด และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

label

ศูนย์กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลขอนแก่นราม ให้บริการในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพของอวัยวะในร่างกาย ให้การรักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวด ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

ศูนย์กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลขอนแก่น ราม ประกอบด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด และทีมนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ และมีใบประกอบวิชาชีพ

บริการของเรา

ศูนย์กายภาพบำบัด ให้บริการตรวจประเมินร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา และให้การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูให้ผู้ที่มีอาการผิดปกติด้านการเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามสมรรถนะของตนเองอย่างมีคุณภาพใกล้เคียงภาวะปกติที่สุด โดยทีมนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ และมีใบประกอบวิชาชีพ มีความพร้อมในการให้บริการทางกายภาพบำบัดดังนี้

1. กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • อาการปวดกล้ามเนื้อ ข้อต่อ กระดูก และเอ็น เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดคอร้าวลงแขน ปวดหลังร้าวลงขา อาการปวดจากภาวะกระดูกเสื่อม อาการปวดจากการเคลื่อนของกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท ภาวะกระดูกสันหลังคด เคลื่อนหรือหลวม และกลุ่มอาการ Office syndrome เป็นต้น
 • อาการบาดเจ็บ และอักเสบของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็นยึดกระดูก เอ็นกล้ามเนื้อ ข้อเคล็ดขัดยอก อย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง จากอุบัติเหตุ การยกของหนัก เคลื่อนไหวผิดท่า รวมทั้งการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ปวดศีรษะไมเกรน ที่เกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อต้นคอและหลัง
 • การเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว ในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อติด กล้ามเนื้อตึง เนื้อเยื่อที่ยึดติดกัน เนื่องจากภาวะปวด บวม อักเสบ และถูกจำกัดการเคลื่อนไหว
 • การบำบัดฟื้นฟูก่อนและหลังผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Knee Replacement Surgery) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Replacement) การผ่าตัดส่องกล้องในข้อต่อต่างๆ และข้อต่อกระดูกสันหลัง (Spine surgery) การผ่ายึดตรึงเหล็กที่กระดูก ผู้ป่วยหลังผ่าตัดตัดแขนขา (สูญเสียอวัยวะ) เป็นต้น
2. กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
 • ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่างจากการบาดเจ็บของสมอง (Brain injury) การบาดเจ็บของไขสันหลัง (Spinal cord injury) และเส้นประสาทส่วนปลายได้รับบาดเจ็บ (Nerve injury)
 • ผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้อใบหน้าจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 (Bell’s palsy)
 • อาการจากโรคพาร์กินสัน
3. กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทางระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะเสมหะคั่งค้าง เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ฝีในปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
 • ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดช่องท้องและทรวงอก
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด และเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ เช่น ผู้ป่วยโรคหอบหืด มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง ปอดแฟบ เป็นต้น
4. กายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหัวใจ
 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ เช่น ตัดต่อเส้นเลือดหรือผ่าตัดลิ้นหัวใจ ผู้ป่วยหลังใส่ลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือด หรือการใส่ขดลวดถ่างขยาย
 • การฟื้นฟูหลังการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด
5. การบริการด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยสูงอายุ สูญเสียการทรงตัว รวมทั้งผู้ป่วยนอนนานที่บกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
 • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายและเสริมสร้างกิจกรรมประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสมเฉพาะบุคคล
 • การให้คำปรึกษาการปรับท่าทางในการทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดอาการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • การให้คำแนะนำเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • การฝึกอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการกายภาพบำบัดหรือการดูแลผู้ป่วย
 • การกระตุ้นการเปิดท่อน้ำนมด้วยคลื่นความร้อนลึก (Ultrasound) ในผู้ที่มีภาวะท่อน้ำนมอุดตัน
6. การบริการคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูในระบบประสาท ตรวจประเมินและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • Clinic Orthosis บริการตัดรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เท้าผิดรูปในเด็ก
 • กิจกรรมบำบัด ฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การทำงานของมือ นิ้วมือ ฯลฯ
 • แก้ไขความผิดปกติการพูด การกลืน ด้วยนักแก้ไขการพูด
 • การรักษาด้วยการฝังเข็มเพื่อการระงับอาการปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกาย

เครื่องมือทางกายภาพบำบัด

 1. เครื่องเลเซอร์กำลังสูง - High Power Laser : HPL
 2. เครื่องบำบัดด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า - Peripheral Magnetic Stimulation : PMS
 3. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบกระจายพลังงาน - Radial Shock Wave Therapy : RSWT
 4. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบรวมพลังงาน - Focused Shock Wave : FSW
 5. การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียงความร้อนลึก - Ultrasound Therapy : U/S
 6. การรักษาด้วยพาราฟิน - Paraffin wax bath unit
 7. เครื่องดึงกระดูกคอและกระดูกสันหลังไฟฟ้า - Cervical and Pelvic electric traction machine unit
 8. การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด - TENS
 9. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า - Electrical Stimulator : ES
 10. การประคบด้วยความเย็น - Cold pack
 11. การประคบด้วยความร้อน - Hot pack
 12. อุปกรณ์ฝึกเดิน ได้แก่ บันไดฝึกเดิน ราวฝึกเดิน - parallel bar, โครงฝึกเดิน - walker frame, ไม้ค้ำยันชนิดต่างๆ – crutches, ไม้เท้า - cane เป็นต้น
 13. จักรยานสำหรับออกกำลังกาย ปรับระดับแรงต้านได้ 8 ระดับ - Recumbent Bike
 14. ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ
 15. รอกเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่
 16. เตียงฝึกยืนหมุนตั้งให้ตรง - Tilt table

การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก - Peripheral Magnetic Stimulation

เครื่องเลเซอร์กำลังสูง

เครื่องรักษาด้วยคลื่นกระแทก ; Radial ShockWave Therapy


© 2023 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions
Linea