degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed
โรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก JCI (USA) Jci
label

​ศูนย์กายภาพบำบัด และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลขอนแก่นราม ให้บริการในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพของอวัยวะในร่างกาย ให้การรักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวด ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

ศูนย์กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลขอนแก่น ราม ประกอบด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด และทีมนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ และมีใบประกอบวิชาชีพ

บริการของเรา

ศูนย์กายภาพบำบัด ให้บริการตรวจประเมินร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา และให้การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูให้ผู้ที่มีอาการผิดปกติด้านการเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามสมรรถนะของตนเองอย่างมีคุณภาพใกล้เคียงภาวะปกติที่สุด โดยทีมนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ และมีใบประกอบวิชาชีพ มีความพร้อมในการให้บริการทางกายภาพบำบัดดังนี้

1. กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • อาการปวดกล้ามเนื้อ ข้อต่อ กระดูก และเอ็น เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดคอร้าวลงแขน ปวดหลังร้าวลงขา อาการปวดจากภาวะกระดูกเสื่อม อาการปวดจากการเคลื่อนของกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท ภาวะกระดูกสันหลังคด เคลื่อนหรือหลวม และกลุ่มอาการ Office syndrome เป็นต้น
 • อาการบาดเจ็บ และอักเสบของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็นยึดกระดูก เอ็นกล้ามเนื้อ ข้อเคล็ดขัดยอก อย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง จากอุบัติเหตุ การยกของหนัก เคลื่อนไหวผิดท่า รวมทั้งการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ปวดศีรษะไมเกรน ที่เกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อต้นคอและหลัง
 • การเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว ในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อติด กล้ามเนื้อตึง เนื้อเยื่อที่ยึดติดกัน เนื่องจากภาวะปวด บวม อักเสบ และถูกจำกัดการเคลื่อนไหว
 • การบำบัดฟื้นฟูก่อนและหลังผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Knee Replacement Surgery) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Replacement) การผ่าตัดส่องกล้องในข้อต่อต่างๆ และข้อต่อกระดูกสันหลัง (Spine surgery) การผ่ายึดตรึงเหล็กที่กระดูก ผู้ป่วยหลังผ่าตัดตัดแขนขา (สูญเสียอวัยวะ) เป็นต้น
2. กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
 • ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่างจากการบาดเจ็บของสมอง (Brain injury) การบาดเจ็บของไขสันหลัง (Spinal cord injury) และเส้นประสาทส่วนปลายได้รับบาดเจ็บ (Nerve injury)
 • ผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้อใบหน้าจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 (Bell’s palsy)
 • อาการจากโรคพาร์กินสัน
3. กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทางระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะเสมหะคั่งค้าง เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ฝีในปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
 • ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดช่องท้องและทรวงอก
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด และเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ เช่น ผู้ป่วยโรคหอบหืด มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง ปอดแฟบ เป็นต้น
4. กายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหัวใจ
 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ เช่น ตัดต่อเส้นเลือดหรือผ่าตัดลิ้นหัวใจ ผู้ป่วยหลังใส่ลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือด หรือการใส่ขดลวดถ่างขยาย
 • การฟื้นฟูหลังการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด
5. การบริการด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยสูงอายุ สูญเสียการทรงตัว รวมทั้งผู้ป่วยนอนนานที่บกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
 • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายและเสริมสร้างกิจกรรมประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสมเฉพาะบุคคล
 • การให้คำปรึกษาการปรับท่าทางในการทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดอาการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • การให้คำแนะนำเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • การฝึกอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการกายภาพบำบัดหรือการดูแลผู้ป่วย
 • การกระตุ้นการเปิดท่อน้ำนมด้วยคลื่นความร้อนลึก (Ultrasound) ในผู้ที่มีภาวะท่อน้ำนมอุดตัน
6. การบริการคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูในระบบประสาท ตรวจประเมินและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • Clinic Orthosis บริการตัดรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เท้าผิดรูปในเด็ก
 • กิจกรรมบำบัด ฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การทำงานของมือ นิ้วมือ ฯลฯ
 • แก้ไขความผิดปกติการพูด การกลืน ด้วยนักแก้ไขการพูด
 • การรักษาด้วยการฝังเข็มเพื่อการระงับอาการปวดบริเวณต่างๆ ของร่างกาย

เครื่องมือทางกายภาพบำบัด

 1. เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น (Shortwave diathermy)
 2. การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียงความร้อนลึก (Ultrasound therapy)
 3. การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด (TENS)
 4. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical stimulator)
 5. การรักษาด้วยพาราฟิน (Paraffin wax bath unit)
 6. การประคบด้วยความร้อนและความเย็น (Hot and cold pack)
 7. เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า (Electric traction machine)
 8. เตียงฝึกยืนหมุนตั้งให้ตรง (Tilt table)
 9. จักรยานสำหรับออกกำลังกาย (Recumbent Bike)
 10. ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ (Exercise Machine)
© 2019 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions