degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed
label

มักพบในเด็กต่ำกว่า 5 ปี มีอาการ คันมาก ผิวหนังแห้ง อักเสบ และมีอาการกำเริบเป็นระยะๆ ผู้ป่วยมักจะมีภูมิแพ้ร่วมด้วย

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง Atopic dermatitis

เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่พบได้บ่อยในวัยเด็ก มักพบในเด็กต่ำกว่า 5 ปีอาการสำคัญคือ คันมาก ผิวหนังแห้ง อักเสบและมีอาการกำเริบเป็นระยะๆ

ผู้ป่วยมักจะมีภูมิแพ้ร่วมด้วย เช่น หอบหืด แพ้อากาศ แพ้อาหาร สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากกรรมพันธุ์เข้าไปเกี่ยวข้องโดยมีสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น

สาเหตุที่ทำให้โรคกำเริบได้แก่ อากาศเปลี่ยน ถูกสารระคายผิว มีอาการติดเชื้อของร่างกาย ความชุกของโรคนี้ในเด็กไทยอายุ 6-7 ปี ในกรุงเทพพบได้ร้อยละ 16.7 ส่วนในเด็กอายุ 13-14 ปี พบร้อยละ 9.6 โรคนี้จะมีอาการดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

อาการของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

ที่สำคัญคือ คัน ผื่นแดง แห้งเป็นขุย มักไม่มีตุ่มน้ำ ติดเชื้อได้ง่ายกลายเป็นตุ่มหนอง อาจมีน้ำเหลืองไหล ส่วนใหญ่เป็นบริเวณหน้า แก้ม คอ ข้อพับ ผื่นของเด็กมักเกิดที่ศีรษะและใบหน้า ส่วนในผู้ใหญ่เกิดที่ข้อศอก ข้อเข่า คอ มือ และเท้า

ลักษณะสำคัญที่พบบ่อย

 • อาการคันที่ผิวหนัง
 • อาการคันผื่นเป็นๆ หายๆ
 • ประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคภูมิแพ้
 • มีการกระจายของผื่นเข้าได้กับโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

ลักษณะที่พบร่วมกับโรคผื่นภูมิแพ้ผิวแพ้

 • ลักษณะทางตา ได้แก่ ต้อกระจก กระจกตาโป่ง ขอบตาดำ
 • หน้าซีด
 • ผิวแห้ง
 • ผิวแดง
 • กลากน้ำนม
 • ตุ่มคันที่ผิวหนัง
 • ผิวหนังติดเชื้อได้ง่าย
 • แพ้อาหาร

การตรวจเพื่อหาปัจจัยกระตุ้นที่อาจทำให้โรคกำเริบ

 • ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เช่น Skin prick test หรือ Patch test
 • ทดสอบการแพ้อาหารโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มีอาการรุนแรง
 • ตรวจเลือดหาปฏิกิริยาความไวต่อสารก่อภูมิแพ้

การรักษาผู้ป่วยโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

 1. หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และตัวกระตุ้น
 2. ไม่ควรใส่เสื้อผ้าเนื้อหยาบ เช่น ผ้าขนสัตว์ หรือใยสังเคราะห์ควรใส่ผ้าฝ้าย
 3. หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีอากาศร้อนจัด
 4. หลีกเลี่ยงการเกาหรือสัมผัสสารระคายเคือง
 5. ไม่ควรอาบน้ำนานเกินไป น้ำไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป
 6. หลังอาบน้ำให้ซับตัวหมาดๆ แล้วทาสารเพิ่มความชุ่มชื้นภายใน 3 นาที จะช่วยลดการใช้ยาทาสเตียรอยด์ได้ โดยทาบ่อยๆ
 7. กรณีมีผื่นคัน ให้ทายาที่ผื่นก่อนทาสารเพิ่มความชุ่มชื้น

การดำเนินของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

อาการเริ่มแรกจะเป็นในวัยทารกร้อยละ 85 และร้อยละ 17 พบในช่วง 5 ขวบปีแรก มีผื่นกำเริบเป็นช่วงๆ จนอายุถึง 7 ปี และอีกร้อยละ 20 ยังคงมีอาการเรื้อรังต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 16.8 ที่เริ่มมีผื่นภูมิแพ้ในช่วงผู้ใหญ่

การวางแผนการรักษาการป้องกันไม่ให้โรคกำเริบ และอยู่ในช่วงสงบนานที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกว่าโรคจะหายไป รวมถึงการติดตามการรักษาร่วมกับแพทย์อย่างใกล้ชิด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาให้ดียิ่งขึ้น


© 2023 โรงพยาบาลขอนแก่นราม