degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

รักษาโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยอาการไม่มาก

ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว คือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด : ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย คือ มีไข้ 37.5 องศาขึ้นไป ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่รับกลิ่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ตาแดง มีผื่น ถ่ายเหลว เป็นต้น

กรณีที่ท่านติดเชื้อแล้วไม่สะดวก ไม่มีความพร้อมที่จะแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือกักตัวในชุมชน Community Isolation) ได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่บ้านไม่เหมาะสม มีผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็กสมาชิกที่บ้านเป็นกังวลกลัวจะติดกันในครอบครัว

ท่านสามารถเข้ารับการรักษาและกักตัวที่รพ.ขอนแก่นรามได้ เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัว

โดยค่าบริการเหมาจ่ายนี้ ครอบคลุมการรักษาโควิดจากอาการน้อยไปถึงอาการมากแล้ว

ค่าบริการรวมถึง

 • พักห้องเดี่ยว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ ฯลฯ
 • ฟรี Wifi
 • อาหารชุดบริการ 3 มื้อ ทุกวัน
 • แพทย์เยี่ยมทุกวัน
 • ยาพื้นฐานที่จำเป็นในการรักษาโควิด
 • ทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทีม X-ray บุคลากรและทีมดูแลกรณีฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ระบบออกซิเจน และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้มาตรฐาน
 • ตรวจ Lab และ X-ray ปอด ในการวินิจฉัยแรกรับ
 • ดูแลความปลอดภัยด้วยระบบ CCTV มีรปภ. และระบบสแกนเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

 1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่ายารักษาโรคประจำตัว ยาพิเศษ และการตรวจวินิจฉัยพิเศษเพิ่มเติม
 2. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 3. ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

สนใจแพ็กเกจสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 043 002 002 ต่อ 1905


หมายเหตุ - ราคาตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2565

© 2022 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions
Linea