degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

โรคหูชั้นกลางอักเสบ หรือหูน้ำหนวกชนิดเรื้อรัง

สาเหตุ

 • หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันที่ไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที
 • เยื่อแก้วหูทะลุจากการบาดเจ็บ
 • น้ำเข้าหู ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุหูชั้นกลาง
 • มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน รวมถึงมีการอุดตันของรูเปิดของท่อยูสเตเชียน หูชั้นกลางอักเสบชนิดเรื้อรังแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ชนิดไม่อันตราย และชนิดอันตรายซึ่งมักจะมีรูทะลุของเยื่อแก้วหู

อาการ

หูอื้อหรือหูตึง มีหนองหรือของเหลวไหลออกจากช่องหู เป็นๆ หายๆ หูมีกลิ่นเหม็น อาจมีอาการต่อเนื่องจากโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น เวียนศีรษะ ฝีหลังหู อัมพาตของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ปวดศีรษะและซึมลงจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือฝีที่สมอง

การรักษา

 • รักษาด้วยยาปฏิชีวนะและยาหยอดหู
 • รักษาโดยการผ่าตัด

การป้องกัน

 • ระวังการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
 • หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ถ้าเจ็บป่วยด้วยอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์
อาการสำคัญที่ควรกลับมาพบแพทย์ทันที
 • หลังรับประทานยา หรือหยอดยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
 • หูอื้อ ระดับการได้ยินลดลง
 • มีน้ำหรือมีหนองไหลออกมาจากหู

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

 • โครงการเบิกจ่ายตรงข้าราชการ กลุ่มหู คอ จมูก
 • แพ็กเกจผ่าตัดเหมาจ่าย ต่อมทอนซิล & อดีนอยด์
 • คลินิกหู คอ จมูก

  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางหู คอ และจมูก รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเกี่ยวกับโรคทางหู คอ และจมูก โดยแพทย์เฉพาะทางและทีมงานที่มีประสบการณ์

  อ่านเพิ่มเติม

  © 2023 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
  Terms And Conditions
  Linea