degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed


เตือน !! โรคพิษสุนัขบ้า “หมาว้อ” โรคติดต่ออันตราย เสี่ยงตายอย่างทรมาน

“โรคพิษสุนัขบ้า” “โรคกลัวน้ำ”หรือ “โรคหมาว้อ” (ภาษาอีสาน) เป็นโรคติดเชื้อจาก Rabies virus เป็นเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมี หนู ค้างคาว รวมถึงคนด้วย ในประเทศไทยพบมากที่สุดในสุนัขกว่า 95% รองลงมา คือ แมวและวัว

คนสามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ หากถูกสัตว์ที่เป็นโรค กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล,รอยถลอก โดยโรคนี้มีระยะการระบาดได้ตลอดทั้งปี

อาการโรคพิษสุนัขบ้า

 1. ระยะเริ่มแรก ผู้ป่วยจะมีการอักเสบที่สมองและเยื่อสมองในระยะ 2-3 วันแรก อาจปวดเมื่อยตัว มีไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คันหรือปวดแสบบริเวณที่ถูกกัด
 2. อาการทางระบบประสาท จะเริ่มหงุดหงิด กระสับกระส่าย อาละวาด ไม่อยู่สุข จะมีอาการเช่นนี้ประมาณ 2-3 วัน จากนั้นจะเริ่มซึมเศร้า และมีอาการกลัว ทั้งไม่ชอบแสงสว่าง ลม เสียงดัง กลัวน้ำ
 3. ระยะสุดท้าย มีอาการเอะอะมากขึ้น สงบสลับกับชัก บางรายอาจเป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด

วิธีปฏิบัติเมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วน

 • รีบลางแผลด้วยน้ำเกลือ หรือน้ำสะอาด และสบู่หลายๆครั้ง
 • เช็ดแผลด้วยแอลกฮอล์ 70% หรือด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน
 • กักสัตว์ไว้เพื่อดูอาการ
 • ไปเข้าพบแพทย์ และรับการรักษาที่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลขอนแก่นราม มีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทีมรักษาตามขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน


การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 • อย่าให้ถูกสุนัข หรือแมวกัด และอย่าให้สัตว์เลียมือเท้า เพราะคนมักติดเชื้อจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรค
 • พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • ควบคุมปริมาณสุนัขด้วยการทำหมันสุนัขทั้งตัวผู้ และตัวเมีย


ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและรถพยาบาล (ER)


วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ

 • แพ็กเกจวัคซีนเด็ก
 • วัคซีนงูสวัด
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
 • วัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัส
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • ศูนย์อายุรกรรม

  ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคด้วยการใช้ยาในผู้ใหญ่ รวมถึงการบริการให้คำปรึกษา การป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้การดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ทีมอายุรแพทย์ ทีมแพทย์เฉพาะทาง และบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แม่นยำและรวดเร็ว เพื่อการรักษาที่ได้มาตรฐานและเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

  อ่านเพิ่มเติม

  © 2022 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
  Terms And Conditions
  Linea