degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed


ประวัติ /การก่อตั้ง

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับตติยภูมิ ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา เป็น 1 ใน 24 แห่งของเครือโรงพยาบาลรามคำแหง มีขนาด 300 เตียงสร้างขึ้นจากการร่วมทุนของกลุ่มแพทย์ พ่อค้า คหบดีของจังหวัดขอนแก่น กลุ่มแพทย์โรงพยาบาลรามคำแหง และเชียงใหม่ ราม มากกว่า 300 ราย ด้วยทุนจะทะเบียนเริ่มแรก 200 ล้านบาท

โดยจดทะเบียนเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535จากนั้นได้ทำการวางศิลาฤกษ์ เพื่อสร้างอาคารทำการ ในวันอาทิตย์ 4 กรกฎาคม 2536 โดยคุณอำนวย วีรวรรณ ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปีจึงแล้วเสร็จ

และทำพิธีเปิดเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2538 โดยพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อให้บริการประชาชน ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียง

การก่อกำเนิดโรงพยาบาล

การก่อกำเนิดโรงพยาบาลก็เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ป่วยที่มีกำลังซื้อ ที่ต้องการความรวดเร็ว และความสะดวกสบาย

โดยผู้บริหารมีเป้าประสงค์ให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางการแพทย์ภาคเอกชนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านลุ่มแม่น้ำโขง ในระยะแรกโรงพยาบาลประกอบด้วยอาคาร 11 ชั้น มี 159 เตียงตั้งอยู่บนที่ดี 9 ไร่ 2 งาน บนถนนศรีจันทร์ ห่างจากประตูเมือง 200 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 20,000 ตารางเมตร

ให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย นำระบบคอมพิวเตอร์มาให้บริการทั้งองค์กรเพื่อให้การรายงานผลถูกต้องรวดเร็ว

Kkr Old

การขยาย

ในปี พศ.2545 โรงพยาบาลก็เริ่มขยายงานบริการแผนกต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการเติมอาคารปีกทิศเหนือ 10 ชั้น และปรับปรุงอาคารเก่า รองรับงานบริการดังต่อไปนี้


ปี พศ.2550 โรงพยาบาลได้ก่อสร้างอาคาร 12 ชั้น เพื่อขยายงาน OPD และผู้ป่วยใน ทำให้โรงพยาบาลมีจำนวนเตียง 301 เตียง ส่วนสำคัญของอาคาร 2 ที่ก่อสร้างจะเป็น OPD ตา หู คอ จมูก เด็ก และสูติ-นรีเวช และขยายห้องผ่าตัดเพิ่มอีก 6 ห้อง รวมของอาคารเก่าอีก 5 ห้อง เป็น 11 ห้อง
เปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ขยายแผนกไตเทียม และปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้กว้างขวางขึ้น เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยที่หนาแน่นขึ้น อาคารมีพื้นที่ใช้สอยมากว่า 45,000 ตารางเมตร ห้องตรวจรักษามากกว่า 80 ห้อง

พศ. 2553 โรงพยาบาลได้นำ MRI เข้ามาให้บริการ รวมทั้งเปิดบริการศูนย์เลสิค ด้วยเทคโนโลยีเฟมโตเลสิค จนกระทั่งมีการพัฒนาไปจนถึงการทำเลสิคด้วยวิธีการที่เรียกว่า ReLEX SMILE ในปี 2560

พศ 2558 ก่อสร้าง ศูนย์กีฬาขอนแก่นรามขึ้น ปัจจุบันได้เปิดบริการให้แก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอก เป็นสถานที่ออกกำลังกายประกอบด้วยสนามกีฬาในร่ม อาทิ สนามเทนนิส2 คอน์ท, สนามแบดมินตัน 12 คอร์ท, สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม, ปิงปอง , และฟิตเนส และคลีนิกกายภาพบำบัด (ส่วนขยาย)

พศ 2566 ก่อสร้าง ศูนย์รังสีรักษา Radio Therapy ให้บริการฉายแสงและเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็ง

นับว่า โรงพยาบาลขอนแก่นราม เป็น รพ.เอกชนที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน บนเนื้อที่ 40ไร่ ใจกลางมหานครขอนแก่น ที่ให้บริการทางการแพทย์ที่ครบครัน ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงบริการส่งเสริมคุณภาพ ในปัจจุบัน


© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions
Linea