degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Check Upll

ให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพครบครัน จัดทำเป็นลักษณะการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) เช่น ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ แมมโมแกรม ตรวจความหนาแน่นของกระดูก และอื่นๆ แยกเป็นสัดส่วนแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และมีห้องรับรองระหว่างรอผลการตรวจที่สะดวกสบายพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้การบริการที่อบอุ่นโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์

ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงให้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำ ได้รับการยอมรับจากสถานฑูต และบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี ?

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การป้องกันที่ต้นทางย่อมดีกว่าการรักษาที่ปลายเหตุ และการรักษาโรคในระยะเริ่มต้น ง่ายกว่าการรักษาในระยะที่เป็นรุนแรง การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ท่านได้รับการดูแล และป้องกันตนเองจากความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

การตรวจสุขภาพประจำปี
เป็นการส่งเสริมสุขภาพด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสามารถวินิจฉัยโรคหรือความผิดปกติต่างๆ ของร่างกายได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น เพราะโรคหลายอย่างมาเยือนเราโดยมีอาการเพียงเล็กน้อย หรือปราศจากอาการเช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะตับอักเสบ ภาวะการทำงานของไตบกพร่อง มะเร็งชนิดต่างๆ โรคเหล่านี้ถ้าได้รับการรักษาและวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรก

จะทำให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตยืนยาว และลดภาวะแทรกซ้อนลงได้ หรือในบางรายที่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกจริงๆ พร้อมฟังคำแนะนำและสามารถปรับวิถีชีวิต ปรับอาหาร และมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะสามารถหลีกเลี่ยงโรคเหล่านี้ได้

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 • สตรีที่ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับการตรวจ***
 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง***
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวก ไม่คับจนเกินไป เตรียมพร้อมสำหรับการวัดความดันโลหิตและการเจาะเลือด

ตรวจสุขภาพ

การฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่

ปัจจุบันการให้วัคซีนถือได้ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรง เนื่องจากวัคซีนมีบทบาทสำคัญในการควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และประสบผลสำเร็จอย่างสูง จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและคุ้มทุนอย่างมากในการป้องกันควบคุมโรค

การฉีดวัคซีนต่างๆ
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
 • วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์
 • วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน คางทูม
 • วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีนิงโกคอคคัส
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน
 • วัคซีนป้องกันบาดทะยักในผู้ใหญ่
 • วัคซีนอื่นๆ พบว่าสามารถลดอัตราการป่วย อัตราการพบแพทย์และอัตราการเข้ารักษาภายในโรงพยาบาลอย่างได้ผล

การบริการของเรา

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลขอนแก่นราม ยินดีให้บริการดังนี้

 1. ตรวจสุขภาพประจำปี ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ
 2. ตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจ
 3. ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่แต่งตั้งโดยบริษัทประกัน
 4. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือก่อนเข้าเรียน
 5. ตรวจสุขภาพเพื่อการขอวีซ่าและใบอนุญาตการทำงานสำหรับชาวต่างประเทศ (Work Permit)
 6. ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
 7. ขอใบรับรองแพทย์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 8. บริการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่
 9. บริการฉีดวัคซีนกรณีไปศึกษาหรือเดินทางไปต่างประเทศ

© 2022 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions
Linea