degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

Cov Emsella

ปัสสาวะเล็ด น่ารำคาญ ไม่มั่นใจ

อาการปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจาม กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เข้าห้องน้ำบ่อยเป็นปัญหาที่

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงจำนวนมาก พบได้บ่อยในผู้หญิงที่ผ่านการคลอดบุตรด้วย

วิธีธรรมชาติ ผู้สูงวัย หรือผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย สาเหตุหลักเกิดจากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน หย่อนยานและไม่ยืดหยุ่น ทำให้ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะได้ รวมทั้งมีอาการช่อง คลอดหลวมหรือไม่กระชับด้วย

ส่วนในผู้ชายพบอาการปัสสาวะเล็ดได้บ้างในผู้ที่เคยผ่าตัดต่อมลูกหมาก หรือเป็นโรคเบาหวานการแก้ไขเบื้องต้นคือการออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานให้แข็งแรงที่เรียกว่าคีเกล หรือการขมิบก้น (Kegel exercise)

แต่ต้องทำถูกวิธีและต่อเนื่องทุกวันอย่างน้อย 3 เดือน จึงจะพอเห็นผลได้บ้างหรือในผู้หญิง
บาง รายอาจต้องทำผ่าตัดรีแพร์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

นั่งเก้าอี้คลื่นแม่เหล็กเพียง 30 นาที
ต่อการรักษา 1 ครั้ง
มีประสิทธิภาพ เทียบเท่า
กับการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วย "การขมิบก้น (Kegel)" ถึง 69 ชั่วโมง หรือ 11,200 ครั้ง

เก้าอี้คลื่นแม่เหล็ก ผู้ชายก็นั่งได้ ผู้หญิงก็นั่งดี

นอกจากช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณผู้หญิง ที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานไม่แข็งแรง โดยให้ผลลัพธ์หลังการรักษา ได้แก่ สามารถควบคุมปัสสาวะได้ดีขึ้น อาการปัสสาวะเล็ดลดลง และเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นแล้ว ประโยชน์ของการนั่งเก้าอี้คลื่นแม่เหล็กสำหรับท่านชาย คือ สามารถรักษาอาการปัสสาวะเล็ดได้ และเป็นทางเลือกสำหรับการเสริมสร้างสุขภาพทางเพศ กรณีที่มีปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวได้ด้วยเช่นกัน

ผู้ที่เหมาะกับการรักษาด้วยเก้าอี้คลื่นแม่เหล็ก

 • มีอาการปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจาม
 • กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เข้าห้องน้ำบ่อย
 • ช่องคลอดหลวม ไม่กระชับ
 • ผ่านการคลอดบุตรด้วยวิธีธรรมชาติ
 • ท่านชายที่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

คำแนะนำการนั่งเก้าอี้คลื่นแม่เหล็ก

 • ขณะนั่งเก้าอี้จะรู้สึกเหมือนถูกคลื่นแม่เหล็กกระตุ้น เป็นจังหวะกระตุ้นสลับกับจังหวะพัก เหมือนเวลาที่เราขมิบก้นขณะออกกำลังกายท่าสควอท
 • แนะนำให้ทำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่น่าพึงพอใจ

สรุป ข้อดีของการนั่งเก้าอี้คลื่นแม่เหล็ก

 • เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ช่วยกระชับช่องคลอดและแก้ปัญหา ปัสสาวะเล็ดได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
 • เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ไม่ต้องเตรียมตัว ไม่ต้องเปลี่ยนชุด
 • เพียงนั่งเฉยๆ บนเก้าอี้ Emsella 30 นาที สามารถกระตุ้นให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหดตัว ได้นับหมื่นครั้ง และยังสามารถอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมร่วมด้วยได้แต่ควรหลีกเลี่ยง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในระยะของเครื่อง
 • ไม่เจ็บปวดหรือมีบาดแผล ไม่ต้องพักฟื้น
 • ไม่มีผลข้างเคียง เห็นผลชัดเจน ผ่านการรับรองผลและความปลอดภัยโดย US. FDA
 • ผลการศึกษา 95% ของผู้เข้ารับการรักษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน


© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม