degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วยการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น PRP & น้ำเลี้ยงข้อเทียม HA

โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อเข่า ทำให้ผิวข้อไม่เรียบและน้ำหล่อเลี้ยงในเข่าลดลง เกิดการเสียดสีระหว่างข้อเข่า ทำให้เกิดเสียงดังในเข่าและมีอาการปวด เคลื่อนไหวลำบาก ทำกิจวัตรประจำวันได้น้อยลง หากเป็นเรื้อรังข้อเข่าจะบวมอักเสบและมีน้ำขังในข้อ อาจมีข้อเข่าผิดรูป หรือข้อเข่ายึดติดทำให้เหยียดหรืองอขาไม่ได้

สาเหตุเกิดจากอายุมากขึ้น, โรคอ้วน, น้ำหนักมาก หรือข้อเข่าเคยได้รับบาดเจ็บ


การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมระยะแรก

  1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ลดน้ำหนักตัวให้เหมาะสม รับประทานยา หรือทำกายภาพบำบัด
  2. ถ้าได้รับการรักษาดังที่กล่าวมาแล้วอาการไม่ดีขึ้น การฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นและน้ำเลี้ยงข้อเทียมเข้าในบริเวณข้อเข่าก็เป็นอีกทางเลือกในการรักษา ที่จะช่วยลดอาการปวด ลดอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัด และลดระยะเวลานอนพักรักษาตัวได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การฉีดข้อเข่าต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการฉีดข้อเข่าเท่านั้น จึงจะให้ผลลัพธ์ที่ดีในการรักษา

การฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น ; PRP

การฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet Rich Plasma ; PRP) เป็นหนึ่งในการแพทย์ทางเลือกที่ใช้รักษาอาการจากโรคข้อเข่าเสื่อม ในเกล็ดเลือดจะมี Growth factor หลายชนิด โปรตีนและเซลล์จากเลือดจะช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูภาวะเสื่อมของข้อ และยังช่วยลดอาการอักเสบ บรรเทาอาการปวดในข้อได้ด้วย

การฉีด PRP เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยสูงเพราะใช้เกล็ดเลือดจากตัวผู้ป่วยเอง เหมาะกับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมระยะแรกถึงระยะปานกลาง โดยส่วนมากจะฉีดสัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่อง 2 - 3 สัปดาห์ ผลของการรักษาอยู่ได้นาน 6 เดือนถึง 2 ปี และสามารถฉีดซ้ำได้

นอกจากนี้ ยังสามารถฉีด PRP สำหรับอาการปวดและอักเสบของเส้นเอ็นหัวไหล่ เส้นเอ็นบริเวณข้างข้อศอก (Tennis Elbow) อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา รวมทั้งการฉีดเพื่อซ่อมแซมเอ็นหรือข้อบริเวณต่างๆ เป็นต้น


การฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น + น้ำเลี้ยงข้อเทียม

เป็นการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น PRP ร่วมกับน้ำเลี้ยงข้อเทียม (Hyaluronic Acid ; HA) ซึ่งสารไฮยาลูรอนิคเป็นสารที่ผลิตเลียนแบบคุณสมบัติน้ำหล่อเลี้ยงข้อตามธรรมชาติ ทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นและดูดซับแรงกระแทกคล้ายโช้คอัพให้กับกระดูกอ่อนข้อเข่า

การฉีดข้อเข่าด้วย PRP + HA จึงเป็นการผสานคุณสมบัติของ PRP ในการช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูข้อเสื่อม ลดอาการปวดและอักเสบ ซึ่งสาร HA จะช่วยชดเชยน้ำหล่อเลี้ยงข้อที่ลดลงจากภาวะข้อเข่าเสื่อม ทำให้ข้อเข่ากลับมาใช้งานได้ดีขึ้น และยังช่วยยืดผลการรักษาให้อยู่ได้นานขึ้น โดยแพทย์จะนัดฉีดเดือนละครั้ง

ผลข้างเคียง

บางรายอาจมีอาการปวดบวมอักเสบหลังฉีด และหายเองได้ภายใน 3 วัน

การดูแลตัวเองหลังฉีดข้อเข่า

งดออกกำลังกาย เลี่ยงการทำกิจกรรมที่หนักหรือต้องใช้แรง 3-5 วัน หรือจนกว่าจะหายจากอาการปวด และสามารถประคบเย็นเพื่อช่วยลดอาการปวดและบวมได้

PRP ดีอย่างไร ?

  • การเก็บเลือดผู้ป่วย จะใช้หลอดชนิดสำหรับการทำ PRP โดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่าจะได้ PRP ที่มีคุณภาพสูง
  • ในหลอดเก็บเลือดมีชั้น Separator Gel ช่วยแยกเกล็ดเลือดออกจากเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการอักเสบ จึงทำให้ได้เกล็ดเลือดคุณภาพดี และมีความเข้มข้นสูง
  • กระบวนการปั่นแยก PRP ใช้เทคนิคปลอดเชื้อ และทุกขั้นตอนในการเตรียม PRP เป็นระบบปิด จึงปราศจากสารปนเปื้อน
  • ใช้เครื่องปั่นสำหรับ PRP โดยเฉพาะ ที่ควบคุมจำนวนรอบและองศาการเอียงหลอดที่เหมาะสม ทำให้ได้ PRP ที่มีเปอร์เซ็นต์เกล็ดเลือดสูง
  • มีรูปแบบการฉีดทั้งชนิด PRP และ PRP + HA เพื่อให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยแพทย์เฉพาะทางเป็นผู้ให้คำแนะนำ

หมายเหตุ - ราคาตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2567

© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม