degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

Pac Pt Knee Pain 2024

ข้อเข่าเป็นข้อต่อที่ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวและรับน้ำหนักของร่างกาย ในชีวิตประจำวันที่มีการยืน เดิน วิ่ง และการเล่นกีฬา รวมทั้งใช้เข่าในท่างอพับเข่า เช่น นั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ หรือการนั่งยองๆ กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดความเสื่อมของกระดูกอ่อนเร็วขึ้น อาการปวดเข่าจึงเป็นปัญหาที่พบบ่อยของคนในสังคมทุกยุคสมัย ทำให้รบกวนการทำงานและการทำกิจวัตรประจำวันเป็นอย่างมาก

สาเหตุ

  1. การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่บริเวณเข่า
  2. โรคข้อเข่าเสื่อม
  3. กระดูกอ่อนของลูกสะบ้าอักเสบหรือเสื่อม
  4. กระดูกสะบ้าเคลื่อน
  5. ปุ่มกระดูกหน้าแข้งอักเสบ
  6. เส้นเอ็นลูกสะบ้าอักเสบ
  7. ถุงน้ำด้านหน้าข้อเข่าอักเสบ
  8. ก้อนถุงน้ำใต้ข้อพับเข่าแตก
  9. ข้อเข่าอักเสบ จากโรคข้ออักเสบต่าง ๆ เช่น เก๊าท์ รูมาตอยด์ ติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น

อาการปวดเข่า หายหรือดีขึ้นได้ ด้วยการทำกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด ขอนแก่นราม มีนวัตกรรมในการลดปวดอย่างได้ผล ใช้เวลาในการรักษาไม่มาก รวมทั้งได้รับคำแนะนำอย่างถูกวิธีจากนักกายภาพบำบัดมืออาชีพที่มีประสบการณ์ สามารถโทร.ปรึกษาเราได้ที่ 043 239 671

หมายเหตุ - ราคาตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2567

© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม