degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

บริการตรวจเชื้อโควิด-19

ตรวจโควิด19 โรงพยาบาลขอนแก่นราม

ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time RT-PCR ตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส รู้ผลภายใน 24 ชม. “ตรวจเร็ว รักษาไว ป้องกันทันท่วงที”

จากสถิติการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ทั่วโลกพบว่า หากตรวจพบเชื้อได้ตั้งแต่ได้รับเชื้อในระยะแรก จะมีโอกาสรักษาให้หายดีเป็นปกติมากกว่าเริ่มรักษาตอนที่เริ่มป่วยหนักจนอาการลุกลามไปทั่วแล้ว

ข้อดีของการตรวจพบเชื้อได้เร็ว

 • ทำให้แพทย์สามารถควบคุมอาการของโรคได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาสการหายได้เร็วขึ้น
 • ยิ่งตรวจพบเชื้อได้เร็ว ยิ่งป้องกันไม่ให้ติดคนข้างเคียงได้เร็ว

เมื่อไหร่ควรตรวจ COVID-19 ?

 • มีไข้ ปวดเมื่อยตัว ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว เหนื่อย หายใจลำบาก
 • มีความเสี่ยง เช่น เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยง หรือไม่แน่ใจในความเสี่ยงของตนเอง

ห้อง LAB ผ่านการรับรองมาตรฐานตรวจ COVID-19

ห้อง LAB ของรพ.ขอนแก่นราม ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อดีของการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR

 • มีความแม่นยำสูงกว่าวิธี Rapid test
 • ทราบผลได้เร็ว
 • สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยๆ ได้
 • เหมาะกับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาที่รวดเร็วตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค
 • ใช้ตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา
 • เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ
 • เป็นเทคนิคมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการเก็บตัวอย่าง

โดยการป้ายเอาเยื่อบุในคอ เนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก หรือนำเสมหะที่อยู่ในปอดออกมาตรวจหาเชื้อไวรัส

ค่าบริการ

 • ตรวจคนเดียว 2,500 บาท/ท่าน *
  • * เป็นค่าตรวจ LAB
  • *ราคาไม่รวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
  • * รวมค่าใบรับรองแพทย์แล้ว (ถ้าขอ)
  • * สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (PUI) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

หมายเหตุ - ราคาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

© 2020 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions