degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

วางแผนฝากครรภ์ มั่นใจพร้อมรับเจ้าตัวน้อย

การวางแผนฝากครรภ์ เพื่อให้มั่นใจว่าตลอดช่วงการตั้งครรภ์ 9 เดือน ทั้งตัวคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ จะได้รับการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการคลอดที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อไป

“เมื่อคุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์ ควรไปพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์ทันที ซึ่งการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 12 สัปดาห์”

รพ.ขอนแก่นราม ให้บริการรับฝากครรภ์โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิด แพทย์จะซักประวัติคุณแม่ ตรวจร่างกายและตรวจครรภ์ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เพื่อค้นหาความผิดปกติต่างๆ ประเมินการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์

รวมทั้งให้คำแนะนำและให้สุขศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ยาบำรุงครรภ์ที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารกในครรภ์ รวมไปถึงการปฏิบัติตัวระหว่างการตั้งครรภ์จนไปสู่กระบวนการคลอด

นอกจากนี้ยังมีบริการ
 • รับฝากครรภ์ต่อเนื่องจากสถานพยาบาลเดิม
 • รับทำคลอดกรณีฝากครรภ์จากสถานพยาบาลอื่น

การฝากครรภ์

 1. อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ (ฝากครรภ์ ครั้งที่ 1)
 2. อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (แพ็กเกจฝากครรภ์)


1. อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ (ฝากครรภ์ครั้งที่ 1)

 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
 • ตรวจครรภ์ ตรวจอัลตร้าซาวด์
 • ตรวจ LAB I เพื่อฝากครรภ์ ครั้งที่ 1
  1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - CBC
  2. ตรวจหมู่เลือด - ABO
  3. ตรวจหมู่เลือด - Rh Grouping
  4. ตรวจหาภาวะแฝงโรคธาลัสซีเมีย - Hb Typing
  5. ตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี - Anti-HIV
  6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี - HBs Ag
  7. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี - Anti-HBs
  8. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส - VDRL
  9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน - Rubella lgG
  10. ตรวจปัสสาวะ - Urine Analysis

โปรโมชั่น LAB I ราคา 3,000 บาท (ราคาไม่รวม ค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าตรวจอื่นๆ)


2. อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (แพ็กเกจฝากครรภ์)


<h4>เงื่อนไขแพ็กเกจฝากครรภ์คุณแม่ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เหมาจ่าย 20,500 บาท </h4>

 1. สามารถเข้าร่วมแพ็กเกจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยขึ้นกับดุลพินิจของสูตินรีแพทย์
 2. ราคาไม่รวม การฝากครรภ์ครั้งที่ 1 (อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์)
 3. ราคาไม่รวม ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการในแพ็กเกจ เช่น ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ค่า LAB ค่ายาหรือเวชภัณฑ์
 4. แพ็กเกจไม่ครอบคลุมการแพ้ท้องรุนแรง แท้งบุตร ท้องนอกมดลูก และภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษอุบัติเหตุ คลอดก่อนกำหนด รกเกาะต่ำ เลือดออก ครรภ์แฝด เป็นต้น
 5. เฉพาะกรณีแท้งบุตรอายุครรภ์น้อยกว่า 20 สัปดาห์ จะได้รับเงินคืนหลังหักค่าใช้จ่ายในส่วนที่ใช้บริการตามจริง
 6. ไม่สามารถรับเงินคืนได้ หากไม่มารับบริการตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนครั้ง
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วัคซีนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ (รวมอยู่ในแพ็กเกจฝากครรภ์แล้ว)

การให้วัคซีนในระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันสําหรับทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ และยังช่วยป้องกันไม่ให้ทารกติดเชื้อในระยะแรกหลังคลอดด้วย วัคซีนสำคัญสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์มีดังนี้

 1. วัคซีนป้องกันบาดทะยัก
  • ในคุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะได้รับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และเข็มที่ 2 ช่วงไตรมาสที่ 3
 2. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
  • เนื่องจากไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่อาจเป็นอันตรายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เพราะหากเป็นแล้วจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวม เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ หรือหัวใจวายได้ จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนนี้ 1 ครั้ง โดยเริ่มฉีดในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นอกจากจะช่วยป้องกันโรคให้คุณแม่แล้ว ยังส่งภูมิคุ้มกันให้ลูกได้อีกด้วย
 3. วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
  • ในปัจจุบันได้พบการระบาดของโรคคอตีบและไอกรนในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น การให้วัคซีนในคุณแม่ตั้งครรภ์จะช่วยป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกเกิดช่วงแรกได้ อายุครรภ์ที่เหมาะสมในการฉีดคือ ไตรมาสที่ 3 โดยเป็นวัคซีน 3 ชนิดใน 1 เข็ม (Tdap) ซึ่งยังช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคบาดทะยักในระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตรด้วย และควรฉีดวัคซีนนี้ในทุกการตั้งครรภ์

ควรมาพบแพทย์ทันที เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการดังนี้

 • ปวดหน่วงท้องน้อย
 • มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
 • เจ็บครรภ์ หรือท้องแข็งถี่ขึ้น
 • ลูกดิ้นลดลง หรือไม่ดิ้น

หมายเหตุ - ราคาตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2567

© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม