degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed
label


อาการที่พบได้บ่อยในโรคไข้หวัดใหญ่

 • ไข้สูง บางครั้งหวานสั่น
 • ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก
 • เจ็บคอ ไอ คันจมูก น้ำมูกไหล
 • อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร จุกเเน่นท้อง

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อหรือไม่…??

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ติดต่อได้ง่าย จากการไอ จาม และพูดคุยกันในระยะใกล้ๆ กับคนที่เป็นโรคนี้ หากเกิดในเเด็กหรือผู้สูงอายุจะมีอาการรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนมากหรือบางรายอาจเสียชีวิตได้

วิธีป้องกัน

 • การล้างมือ หมั่นล้างมืออยู่เสมอเป็นการกำจัดเชื้อโรคได้ง่ายๆ
 • การใส่หน้ากากอนามัย จะเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสได้
 • เลี่ยงพื้นที่แออัด หลีกเลี่ยงที่คนหนาแน่น แอดัด หรือพื้นที่ปิด
 • การฉีดวัคซีนป้องกัน ช่วยให้มีภูมิคุ้มกัน

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

บุคคลที่สามารถรับวัคซีนได้ต้องมีอายุครบ 6 เดือนขึ้นไป หรือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสียง ผู้ที่ทีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคปวด โรคตับ โรคไต โรคเลือด ควรได้รับวัคซีนฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่

ทำไมต้องฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ทุกปี…??

 • สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีองค์การอนามัยโลกจะคาดการณ์สายพันธุ์ที่จะระบาดและผลิตวัคซีนออกมาในแต่ละปีเพื่อให้วัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันไข้หวัด ใหญ่
 • หลังฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์ จะเกิดภูมิคุ้มกันโรคและมีอายุได้นาน 6-12 เดือน
 • ถ้าไม่ได้รับวัคซีนหลังจากระยะ 1 ปีถึงแม้เป็นเชื้อตัวเดิมก็จะป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้
 • หากติดเชื้อร่วมกันเชื้อโควิด 19 (COVID-19) จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย

 1. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1)
 2. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2)
 3. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล VICTORIA
 4. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล YAMAGATA

ผู้ที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • อายุ 50 ปีขึ้นไป / เด็กอายุ 6 เดือน - 18 ปี
 • มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
 • บุคคลที่อาศัยหรือทำงานในสถานพยาบาล
 • หญิงมีครรภ์

การรักษาไข้หวัดใหญ่

ปัจจุบันมียารักษาไข้หวัดใหญ่ คือ Oseltamivir หรือ Tamiflu ซึ่งผู้ป่วยจะได้ประโยชน์มากที่สุด หากได้ใช้ยานี้รักษาภายใน 2วันแรกที่ตรวจพบว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา ของการเป็นและลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ลดการระบาดของโรคได้


© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม