degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

คลินิกโรคไตและศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลขอนแก่นราม ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงการฟอกเลือด ล้างไต สำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต พร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมด้านโรคไตเป็นพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต

ระบบน้ำ RO ที่ใช้ฟอกเลือดได้มาตรฐาน AAMI ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาด สะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและญาติ

เครื่องมือทางการแพทย์และสถานที่

 • เครื่องฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง : Online Hemodiafiltration จำนวน 3 เครื่อง
 • เครื่องฟอกเลือดที่ทันสมัย : Conventional Hemodialysis นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 เครื่อง
 • เตียงและห้องสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือด 20 เตียง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น เคเบิ้ลทีวีหลายภาษา ปุ่มกดเรียกพยาบาล และระบบควบคุมสภาพแวดล้อม
 • ห้องพิเศษป้องกันการติดเชื้อ 2 ห้อง
 • ห้องพักญาติกว้างขวาง สะดวกสบายในช่วงระยะเวลารอคอย หรือระหว่างทำการรักษา
 • ห้องน้ำผู้ป่วยและญาติ สะอาดและปลอดภัย มีที่จับป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหกล้ม
 • ระบบควบคุมการติดเชื้อและฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล
 • ระบบน้ำ RO ที่ใช้ฟอกเลือด สะอาด มีมาตรฐานระดับสูง : AAMI
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าดับ

 • ตรวจวินิจฉัย และคัดกรองผู้ป่วยโรคไต
 • รักษาโรคไต
 • ฟอกเลือดประจำ
 • ฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยอาการหนักวิกฤตในห้องไอซียู
 • ดึงน้ำออกจากร่างกายผู้ป่วยที่มีน้ำคั่งมากเกินไป
 • ผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำ และแดง หรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด

ข้อดีของฟอกเลือดประสิทธิภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับฟอกเลือดปกติ

 1. ลดอัตราการเสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับการฟอกเลือดปกติ ถ้าได้รับการรักษาในขนาดที่เพียงพอ
 2. กำจัดของเสียโมเลกุลใหญ่ได้มากกว่าการฟอกเลือดปกติ ช่วยทำให้อยากอาหารเพิ่มขึ้น ลดอาการปวดเกร็งบริเวณข้อต่อ ลดปัญหาผิวหมองคล้ำ และขจัดสารฟอสเฟตได้มากกว่า ลดภาวะแทรกซ้อนจากฟอสเฟตคั่งได้
 3. ภาวะซีดดีขึ้น ลดการใช้ยากระตุ้นสร้างเม็ดเลือดแดง
 4. ลดปัญหาความดันโลหิตต่ำระหว่างฟอก จากการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดคงที่มากกว่า
 5. คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาท เช่น อาการนอนไม่หลับ คันตามร่างกาย และอื่นๆ

การนัดหมาย

ศูนย์ไตเทียม รพ.ขอนแก่นราม โทร. 043 002 002 ต่อ 4709, 4710, 4711

*หากผู้ป่วยและญาติต้องการเลื่อนนัด สามารถโทร.แจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนวันนัดหมาย

การชำระ & สิทธิการเบิกผู้ป่วยฟอกไต

 1. ชำระเอง : แนะนำแพ็กเกจฟอกเลือด 2,000 บาท/ครั้ง และแพ็กเกจฟอกเลือด Online 2,500 บาท/ครั้ง
 2. เบิกข้าราชการและครอบครัว เบิกค่าฟอกเลือดได้ 2,000 บาท/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามระเบียบราชการ

2.1 เบิกกรมบัญชีกลาง & ครอบครัว

2.2 เบิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) & ครอบครัว

 • ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • นำใบส่งตัวเบิกตรงจากระบบราชการพร้อมบัตรประชาชนยื่นกับจนท.รพ.เพื่อตรวจสอบสิทธิและอนุมัติผ่านเครื่อง EDC และโปรแกรมเบิกทดแทนไต
 • เบิกค่ายาฉีด EPO* และตรวจ LAB ได้ตามข้อกำหนดบัญชีกลาง
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • นำใบส่งตัวเบิกตรงจากระบบราชการ ยื่นกับจนท.รพ.เพื่อตรวจสอบสิทธิผ่านโปรแกรมออนไลน์
 • เบิกค่ายาฉีด EPO* และตรวจ LAB ได้ตามระเบียบราชการ

*EPO = Erythropoietin ยาฮอร์โมนอีริโทโพอิติน เป็นยาฉีดกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเลือด

 1. รัฐวิสาหกิจ
  • เบิกค่าฟอกเลือดได้ 2,000 บาท/ครั้ง
  • ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามระเบียบราชการ
  • สำรองจ่ายก่อน เตรียมชุดเบิกให้ไปตั้งเบิกกับต้นสังกัด
 2. ประกันสังคม
  • เบิกค่าฟอกเลือดได้ 1,500 บาท/ครั้ง
  • ไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ (แต่ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์)
  • เบิกค่ายาฉีด EPO ได้ตามข้อกำหนดและราคากลางที่ประกันสังคมกำหนด
 3. บริษัทคู่สัญญา : Contract เช่น ธกส.
  • เบิกได้ตามสิทธิ ทั้งค่าฟอกเลือด ยากิน ยาฉีด
  • ต้องมีใบส่งตัวจากต้นสังกัดตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญา


เบอร์โทร

โทร : 043-002-002 ต่อ 4709, 4710, 4711

เวลาทำการ

เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น G

© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions
Linea