degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

คลินิกโรคไต & ศูนย์ไตเทียม

Side Center Hd

คลินิกโรคไตโรงพยาบาลขอนแก่นราม พร้อมให้บริการวงจรเริ่มตั้งแต่ การตรวจวินิจฉัยการรักษาไปจนถึงการฟอกเลือดล้างไต ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน โดยคลินิกโรคไตโรงพยาบาลขอนแก่นราม ประกอบด้วยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต โดยเราคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้มารับบริการ

การบริการของเรา

 • ตรวจวินิจฉัยและคัดกรองผู้ป่วยโรคไต
 • ให้การรักษาโรคไต
 • ฟอกเลือดล้างไตด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย ทั้งในผู้ป่วยไตวายและเรื้อรัง

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลขอนแก่นราม

''ระบบน้ำ RO ใช้ฟอกเลือด สะอาดมีมาตรฐานระดับสูง และทีมงานมืออาชีพ มั่นใจในความปลอดภัย''

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลขอนแก่นราม ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาด สะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและญาติ

การบริการของศูนย์ไตเทียม

 1. การฟอกเลือดประจำ (แพ็กเกจฟอกเลือด)
 2. การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก วิกฤตในห้องไอซียู
 3. การดึงน้ำออกจากร่างกายผู้ป่วยที่มีน้ำคั่งมากเกินไป
 4. การผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำและแดง หรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด

ห้องตรวจ เครื่องมือการแพทย์และสถานที่ของเรา

  • เครื่องฟอกเลือดที่ทันสมัยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น รุ่น Nikkiso DBB 27 จำนวน 20 เครื่อง
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าดับ
  • ระบบควบคุมการติดเชื้อและฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์ไตเทียมจาก JCI (USA)
  • ระบบการฟอกเลือดของศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐานสากลของ The Association of Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
  • เตียงและห้องสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือด 20 เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
   • เคเบิ้ลทีวีหลายภาษา
   • ปุ่มกดเรียกพยาบาลและระบบควบคุมสภาพแวดล้อม
  • พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเป็นพิเศษ ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต และเพื่อความรอบคอบปลอดภัย ทางศูนย์ไตเทียมได้จัดเตรียมพยาบาลและทีมเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมให้บริการอย่างเพียงพอ
  • อายุรแพทย์โรคไตที่มีความรู้ความชำนาญหลายท่าน พร้อมให้คำปรึกษาเมื่อมาทำการรักษา และเมื่อมีภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
  • ห้องพิเศษป้องกันการติดเชื้อ 2 ห้อง
  • ห้องพักญาติกว้างขวาง สะดวกสบายในช่วงระยะเวลารอคอย หรือระหว่างทำกรรักษา
  • ห้องน้ำผู้ป่วยและญาติ สะอาดและปลอดภัย มีที่จับป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหกล้ม


การนัดหมาย

 • ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จะได้รับการนัดหมายฟอกเลือดครั้งต่อไปทุกครั้ง หากไม่สะดวกสามารถโทรศัพท์เลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนวันเวลานัดหมาย
 • หากทางศูนย์ไตเทียมมีข้อขัดข้องในการให้บริการ จะโทรศัพท์แจ้งก่อนเวลานัดเพื่อทำการนัดหมายครั้งต่อไป
 • ผู้ใช้บริการฟอกเลือดกรุณามาตามนัดและตรงเวลาที่นัดหมาย เพื่อความไม่คลาดเคลื่อนของผู้รับบริการท่านอื่น

สิทธิการเบิก

 1. เบิกราชการ เบิกค่าฟอกเลือดได้ 2,000 บาท/ครั้ง ไม่จำกัด
  • เบิกตรง กรมบัญชีกลาง
   • ไม่ต้องสำรองจ่าย
   • ใบส่งตัวเบิกตรงจากระบบราชการ
   • แสดงบัตรประชาชน ตรวจสอบสิทธิและอนุมัติผ่านเครื่อง EDC และโปรแกรมเบิกทดแทนไต
  • เบิกตรง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)
   • ไม่ต้องสำรองจ่าย
   • ใบส่งตัวเบิกตรงจากระบบราชการ
   • ตรวจสอบสิทธิผ่านโปรแกรมออนไลน์
 2. รัฐวิสาหกิจ เบิกค่าฟอกเลือดได้ 2,000 บาท/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามระเบียบราชการ สำรองจ่ายก่อน เตรียมชุดเบิกให้ไปตั้งเบิกกับต้นสังกัด
 3. ประกันสังคม เบิกค่าฟอกเลือดได้ 1,500 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ ค่ายาฉีดเพิ่มความเข้มข้นของเลือดไม่เกินราคากลางที่กฎหมายกำหนดตามยี่ห้อหรือชนิดของยาฉีด
 4. บริษัทคู่สัญญา Contract เช่น ธกส.เบิกได้ไม่จำกัดทั้งค่าฟอก ยากิน ยาฉีด โดยต้องมีใบส่งตัวจากต้นสังกัดตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญา

© 2022 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions
Linea