degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed
โรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก JCI (USA) Jci
label

ฟอกเลือดประจำ ราคาเหมาจ่าย

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)

ไต มีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกาย ทำหน้าที่เป็นตัวกรองเลือดตามธรรมชาติ และนำของเสียที่ละลายได้ในน้ำออกทางปัสสาวะ ไตยังผลิตฮอร์โมนและยังทำหน้าที่ดูดน้ำ กลูโคสและกรดอะมิโนกลับ

ภาวะไตวาย คือการทำงานของไตบกพร่องจากสาเหตุต่างๆ ทำให้ของเสียและน้ำคั่งค้างอยู่ในร่างกายของผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปัสสาวะลดลง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ความดันโลหิตสูง ซีด ผิวแห้ง คัน เลือดออกง่าย ตัวบวม ตาบวม น้ำท่วมปอด หายใจหอบ นอนราบไม่ได้ และอาจถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตได้การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาไตสูญเสียหน้าที่ โดยการนำเลือดผ่านเข้าเครื่องไตเทียมไปยังเยื่อตัวกรองเพื่อกำจัดของเสีย เลือดที่ผ่านตัวกรองจะกลับเข้าสู่ร่างกาย เป็นการบำบัดทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย


น้ำบริสุทธิ์ที่นำมาใช้กับเครื่องไตเทียม คือสิ่งสำคัญ

การเตรียมน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีความสำคัญมาก เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้เป็นน้ำยา Dialysate มีโอกาสสัมผัสกับเลือดผู้ป่วยคนละด้านกับ Dialysis membrane มากถึง 120 ลิตรต่อครั้ง หรือ 360 ลิตรต่อสัปดาห์ และอาจมีบางส่วนถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตของผู้ป่วยได้

"ถ้าคุณภาพน้ำไม่ดีพอ อาจเกิดปฏิกิริยาในร่างกายผู้ป่วยได้ง่าย และมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์ของน้ำได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หรืออาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้"

ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลขอนแก่นราม ได้นำระบบน้ำบริสุทธิ์ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล คือระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส Reverse Osmosis ; RO เป็นการผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ AAMI / ISO 23500:2014 (Association for the Advancement of Medical Instrumentation Standard for Hemodialysis Water) โดยมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำ รวมถึงมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามกำหนดการเพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพน้ำ RO ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

รูปเครื่องทำน้ำ RO


การนัดหมาย

 • ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จะได้รับการนัดหมายฟอกเลือดครั้งต่อไปทุกครั้ง หากไม่สะดวกสามารถโทรศัพท์เลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนวันเวลานัดหมาย
 • หากทางศูนย์ไตเทียมมีข้อขัดข้องในการให้บริการ จะโทรศัพท์แจ้งก่อนเวลานัดเพื่อทำการนัดหมายครั้งต่อไป
 • ผู้ใช้บริการฟอกเลือดกรุณามาตามนัดและตรงเวลาที่นัดหมาย เพื่อความไม่คลาดเคลื่อนของผู้รับบริการท่านอื่น

สิทธิการเบิก

 1. เบิกราชการ เบิกค่าฟอกเลือดได้ 2,000 บาท/ครั้ง ไม่จำกัด
  • เบิกตรง กรมบัญชีกลาง
   • ไม่ต้องสำรองจ่าย
   • ใบส่งตัวเบิกตรงจากระบบราชการ
   • แสดงบัตรประชาชน ตรวจสอบสิทธิและอนุมัติผ่านเครื่อง EDC และโปรแกรมเบิกทดแทนไต
  • เบิกตรง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)
   • ไม่ต้องสำรองจ่าย
   • ใบส่งตัวเบิกตรงจากระบบราชการ
   • ตรวจสอบสิทธิผ่านโปรแกรมออนไลน์
 2. รัฐวิสาหกิจ เบิกค่าฟอกเลือดได้ 2,000 บาท/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามระเบียบราชการ สำรองจ่ายก่อน เตรียมชุดเบิกให้ไปตั้งเบิกกับต้นสังกัด
 3. ประกันสังคม เบิกค่าฟอกเลือดได้ 1,500 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ ค่ายาฉีดเพิ่มความเข้มข้นของเลือดไม่เกินราคากลางที่กฎหมายกำหนดตามยี่ห้อหรือชนิดของยาฉีด
 4. บริษัทคู่สัญญา Contract เช่น ธกส.เบิกได้ไม่จำกัดทั้งค่าฟอก ยากิน ยาฉีด โดยต้องมีใบส่งตัวจากต้นสังกัดตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญา

หมายเหตุ - ราคาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

© 2019 โรงพยาบาลขอนแก่นราม
Terms And Conditions