degrees call-center-agent ambulance stethoscope hours-phone-service wifi-connection-signal-symbol drink-water water-heater bowl-in-a-microwave freezer wardrobe computer cutlery table sofa newspaper cd-player television bathroom-furniture toilet patient-in-hospital-bed hospital-bed

การใส่เลนส์เสริม ICL จะทำโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยแพทย์จะใส่เลนส์เสริม ICL ที่บริเวณช่องระหว่างม่านตาและเลนส์แก้วตาธรรมชาติเลนส์เสริม ICL ทำจากวัสดุทางธรรมชาติ ไม่ระคายเคืองตา ร่างกายไม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน โดยสามารถอยู่ในดวงตาได้อย่างถาวร

รูปเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการใส่คอนแทคเลนส์กับเลนส์เสริม ICL


ผู้ที่เหมาะสมกับการใส่เลนส์เสริม ICL

 • มีค่าสายตาสั้น สายตายาวอยู่ในช่วง 300–1,900 หรือสายตาเอียงอยู่ในช่วง 100–600
 • อายุอยู่ระหว่าง 20–45 ปี
 • ไม่มีโรคทางตา ไม่เคยได้รับการผ่าตัดตามาก่อนโดยเฉพาะการผ่าตัดกระจกตา
 • มีความลึกของช่องด้านหน้าลูกตาเพียงพอ โดยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินหลังจากตรวจวัดตาด้วยเครื่องมือต่างๆ
 • ไม่ได้เปลี่ยนแว่นสายตาที่มีค่าสายตาคงที่ในระยะเวลา 1 ปี

ข้อดีของเลนส์เสริม ICL

 • มองเห็นคมชัด คุณภาพการมองเห็นคมชัด รวมทั้งผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ชัดเจน
 • ไม่ก่อให้เกิดภาวะตาแห้ง การใส่เลนส์เสริม ICL จะไม่มีการขัดกระจกตาหรือปรับแต่งรูปทรงกระจกตา จึงไม่ทำให้เกิดอาการตาแห้ง
 • สามารถอดออกจากดวงตาได้ เมื่อใส่เลนส์เสริม ICL ไปแล้ว ในอนาคตสามารถนำออกจากดวงตาได้ เพื่อรองรับการรักษาที่จำเป็นด้วยเทคโนโลยีอื่นๆ ได้ในอนาคต
 • เป็นธรรมชาติกับดวงตา การใส่เลนส์เสริม ICL เป็นเพียงการใส่เลนส์เข้าไปในดวงตา จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระจกตา รวมถึงวัสดุของเลนส์เสริม ICL เป็นวัสดุที่ชื่อ "คอลลาเมอร์" ซึ่งทำมาจากธรรมชาติ จึงมีความเป็น ธรรมชาติกับดวงตา
 • ป้องกันรังสี UV เลนส์เสริม ICL จะช่วยปกป้องดวงตาจากรังสี UV จากแสงอาทิตย์ได้ โดยที่เลนส์ยังคงคุณสมบัติให้แสงผ่านได้ทั้งหมด
 • ขั้นตอนการรักษาที่รวดเร็วและและระยะฟื้นตัวสั้น ขั้นตอนการใส่เลนส์เสริม ICL ใช้เวลาเพียง 20-30 นาที และหลังใส่เลนส์แล้วผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติภายในไม่กี่วัน พร้อมการมองเห็นที่คมชัด
 • แก้ไขค่าสายตาที่ผิดปกติได้กว้าง ICL ช่วยแก้ไขปัญหาการมองเห็นผิดปกติในค่าสายตาสั้นระดับปานกลางจนถึงมาก ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถแก้ไขภาวะการมองเห็นผิดปกติด้วยวิธีเลสิคอันเนื่องมาจากมีค่าสายตาที่สูงมากหรือมีกระจกตาบาง


ขั้นตอนการใส่เลนส์เสริม ICL

ก่อนเข้ารับการรักษาอาการสายตาผิดปกติด้วยเลนส์เสริม ICL ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจและประเมินสภาพดวงตา โดยจักษุแพทย์จะทำการตรวจสุขภาพดวงตาและสายตา เพื่อหาค่าที่ดีที่สุดของเลนส์เสริม ICL ให้เหมาะสมกับดวงตาและค่าสายตาของผู้ป่วยแต่ละราย และนัดหมายวันที่ใส่เลนส์อีกครั้ง

1. พยาบาลจะหยอดยาขยายม่านตาและยาชา


2. จักษุแพทย์จะเปิดช่องเล็กๆ ขนาด 3 มม. บริเวณช่องด้านข้างของกระจกตา โดยผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บเพราะมีการหยอดยาชาไว้


3. จักษุแพทย์จะใส่เลนส์เสริม ICL ผ่านช่องขนาดเล็กที่เปิดไว้ และค่อยๆแผ่เลนส์กางออก


4. ขาของเลนส์เสริม จะถูกจัดให้อยู่ที่บริเวณรอยเว้าภายใต้ม่านตา


5.จักษุแพทย์จะจัดเลนส์เสริมให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม


การปฏิบัติตัวก่อนการใส่เลนส์เสริม ICL

 1. หากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น ตาแดง ตาอักเสบ หรืออาการทางร่างกายอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนถึงวันทำหัตถการ
 2. อาบน้ำ สระผม ตัดเล็บให้สั้นก่อนวันทำหัตถการ 1 วัน
 3. ในวันทำหัตถการ ให้อาบน้ำ ทำความสะอาดใบหน้า คิ้ว และรอบๆ ดวงตาให้สะอาด ไม่ทาแป้งและเครื่องสำอางใดๆ ทั้งสิ้น งดการใช้น้ำหอม
 4. ควรมีญาติมาด้วยในวันทำหัตถการ

การปฏิบัติตัวหลังการใส่เลนส์เสริม ICL

 1. รับประทานยาหรือหยอดยาตามแพทย์สั่ง
 2. ทำความสะอาดรอบๆ ดวงตา โดยระมัดระวังไม่ให้น้ำกระเด็นเข้าตา
 3. ใส่ฝาครอบตาขณะนอนหลับเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์หรือตามแพทย์สั่ง เพื่อป้องกันการขยี้ตาหรือการกดทับตา
 4. สวมแว่นตาเพื่อป้องกันแสงแดด ลม ฝุ่น หรือสิ่งแปลกปลอม โดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านในสัปดาห์แรก
 5. มาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

หมายเหตุ - ราคาตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2567

เบอร์โทร

โทร : 043-002-002 ต่อ 1981

เวลาทำการ

เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร 2 ชั้น G


แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

© 2024 โรงพยาบาลขอนแก่นราม